top of page
Entreprenad och byggnation i offentliga miljöer

Kjellanders har en gedigen erfarenhet av att bygga åt offentlig sektor och företag.

 

Bland uppdragen märks total- och generalentreprenader åt kommunen, företag och andra offentliga beställare i närområdet, såsom renoveringar av skollokaler, industribyggnader, hotell- och konferenslokaler samt diverse nybyggnationer.

bottom of page