top of page
Välkommen till byggnadsfirma
J. Kjellander

Johan, du är den femte generationen Kjellander som driver företaget. Vad betyder det för dig?

 

Det är kul att vi har en så lång historia i Sigtuna. Vi har med vårt arbete påverkat stadsbilden på olika sätt under många år. Bara en sådan sak som att det var min släkting byggmästare Johan Fredrik Larsson som byggde stadshotellet för mer än 100 år sedan, 1907–1909, är häftigt att tänka på.

 

Hur ser verksamheten ut idag?

 

Vi har en stabil verksamhet med femton anställda snickare och plattläggare. Uppdragen spänner över det mesta från större totalentreprenader åt kommunen och företag, nybyggnation av lösvirkeshus, till alla typer av renoveringar, om- och tillbyggnader, ROT, i närområdet. Bland annat gör vi en hel del uppdrag vid Arlanda flygplats.

 

Vilka är era styrkor?

 

Jag ser vår lokala förankring som en väldig styrka. Det blir en stark drivkraft att göra sitt allra bästa när man känner sina kunder och

träffas i olika sammanhang och nätverk utanför arbetet. Jag vill mena att vi har ett gott renommé i bygden. Medarbetare har lång erfarenhet och är mycket yrkesskickliga. De bor också i närområdet och har en känsla för miljöerna som vi bygger i. En annan styrka är att vi har ett eget snickeri där vi kan utföra en del mindre specialarbeten.

 

Hur ser ni på miljö- och hållbarhetsfrågorna?

 

Även ur de aspekterna är den lokala förankringen viktig. Vi kör inga långa sträckor och vi handlar av den lokala byggmarknaden och anlitar lokala samarbetspartners. När det kommer till materialval är det uppdragsgivarnas önskemål som styr, och medvetenheten ökar. Eftersom vi har verkat så länge i Sigtuna är vi vana vid att arbeta med äldre kulturbyggnader och det ger en naturlig kunskap i hållbarhet och hänsyn, utan att vi reflekterar så mycket över det.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på 08-592 555 80 eller info@kjellanderbygg.se.

bottom of page