top of page
Nybyggnad, Om- & Tillbyggnad

Alla byggnader kräver kontinuerligt underhåll.

Frekvensen avgörs av slitaget, och det varierar förstås beroende på hur byggnaden nyttjas och hur gediget den är byggd från början. Förändrade behov kan kräva en om- eller tillbyggnad. Och ibland vill man helt enkelt bara unna sig en fräschare och kanske mer funktionell miljö, hemma eller på arbetsplatsen.

bottom of page